Co s sebou

Občanský průkaz zesnulého ( je-li k dispozici)

  • Občanský průkaz vypravovatele
  • Oblečení pro zesnulého
  • Potvrzení o úmrtí ( je-li k dispozici)
  • Záloha