Užitečné rady

Úmrtní list – Bude zaslán poštou nebo připraven k vyzvednutí na příslušné matrice do 1 měsíce.

Urna s ostatky – Bude k vyzvednutí na provozovně pohřební služby zhruba do 14 dnů od sjednání pohřbu. K jejímu převzetí budete potřebovat originál faktury nebo OP vypravovatele a doklad o zaplacení.

Notářské řízení – Výzva k vyřízení dědického řízení Vám bude zalána příslušným notářem poštou.

Nároky pozůstalých

Pracovní volno

Zemře-li manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc.

Vdovský a sirotčí důchod :
Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

  • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
  • oddací list (originál)
  • úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
  • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list dítěte (originál)
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
  • úmrtní list (originál)