Ekonomický obřad

Tento druh obřadu je určen pozůstalým, kteří chtějí poslední rozloučení se svým blízkým uskutečnit v úzkém kruhu rodinném, případně nejbližších přátel a známých.

Tato služba zahrnuje :

  • Smuteční rozloučení v malé obřadní síni kladenských hřbitovů
  • Pronájemní květinová vazba – 2ks věnců + kytice na rakev
  • Zajištění reprodukované hudby dle výběru pozůstalých
  • Dopravu zesnulého do ujetých 50 km
  • Oblečení a uložení zesnulého
  • Kompletní kremační servis včetně kremační rakve a úřední schránky
  • Manipulace s rakví
  • Pronájem chladícího zařízení
  • Grafický návrh parte a tisk 25ks
  • Vyřízení administrativních náležitostí s matričním úřadem

(Všechny výše uvedené položky jsou pevně stanovené a nelze je měnit ani doplňovat. Chladící zařízení,
které by bylo účtováno jinými subjekty, nemůže být součástí ekonomického pohřbu a musí být účtováno zvlášť.)