Pohřeb bez obřadu

Jedná se o variantu, kdy pozůstalí z jakýchkoliv důvodů upřednostňují pouze zpopelnění zemřelého
bez rozloučení v obřadní síni nebo kostele.

Tato služba zahrnuje :

 • převoz zesnulého do 50 ujetých kilometrů
 • kremační rakev včetně vybavení
 • uložení a úpravu zesnulého
 • pronájem chladícího zařízení
 • kompletní kremační servis včetně úřední urny
 • vyřízení administrativních náležitostí s matričním úřadem

 

Pohřeb s obřadem

Pohřební ústav Syrius provádí poslední rozloučení zejména ve velké a malé obřadní síni kladenských hřbitovů, po předchozí domluvě je však možné obřad uskutečnit v kterémkoli jiném objektu k tomu určeném. V rámci obřadu je možné zajistit vystavení zesnulého, reprodukovanou hudbu, využít služeb řečníka a jiné individuální služby dle přání pozůstalých. Po skončení obřadu následuje zpopelnění ostatků nebo uložení do hrobu či hrobky.

Církevní obřad

Rozhodnete-li se pro rozloučení v kostele, zajistí Vám naše pohřební služba mimo převozu zesnulého a smuteční vazby i další náležitosti jako je např. zapůjčení katafalku, stojanů na věnce či zajištění civilního řečníka. Na Vás bude pouze domluvit se příslušným farním či knězem na datu konání obřadu a zajištění církevních ceremonií dle vašich požadavků.

Ekonomický obřad

Tento druh obřadu je určen pozůstalým, kteří chtějí poslední rozloučení se svým blízkým uskutečnit v úzkém kruhu rodinném, případně nejbližších přátel a známých.

Tato služba zahrnuje :

 • Smuteční rozloučení v malé obřadní síni kladenských hřbitovů
 • Pronájemní květinová vazba – 2ks věnců + kytice na rakev
 • Zajištění reprodukované hudby dle výběru pozůstalých
 • Dopravu zesnulého do ujetých 50 km
 • Oblečení a uložení zesnulého
 • Kompletní kremační servis včetně kremační rakve a úřední schránky
 • Manipulace s rakví
 • Pronájem chladícího zařízení
 • Grafický návrh parte a tisk 25ks
 • Vyřízení administrativních náležitostí s matričním úřadem

(Všechny výše uvedené položky jsou pevně stanovené a nelze je měnit ani doplňovat. Chladící zařízení,
které by bylo účtováno jinými subjekty, nemůže být součástí ekonomického pohřbu a musí být účtováno zvlášť.)