Řešení sporu - ADR

 Pokud jste s podnikatelem uzavřeli kupní smlouvu či smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu nedodržel (např. zamítl reklamaci, nedodal zboží či neposkytl službu, nesprávně naúčtoval cenu, apod.), máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.
 
Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli nezávislého anestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně přijatelnou dohodou (např. dodatečným uznámím reklamace, dodatečným dodáním zboží či poskytnutí služby, vrácením nesprávně naúčtované částky). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Zatímco podnikatelé se musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení sporu.
 
Více informací je k dispozici na webových stránkách www.adr.coi.cz